BAYARAN YURAN PERDAFTARAN/PERKHIDMATAN UNTUK SEM 2 DAN KE ATAS

Payment of Registration/Service Fee for Semester 2 and above


Pelajar-pelajar Kolej Poly-Tech MARA Sem. 2 dan ke atas diwajibkan membuat bayaran yuran pendaftaran/perkhidmatan untuk Sesi November 2023 melalui sistem FPX.
Semester 2 students and above are compulsory to pay the registration fee/service fee for November 2023 session via FPX system.

Pembayaran mesti dijelaskan sebagaimana yang dinyatakan di dalam jadual pembayaran berikut mengikut KPTM dan UPTM :
Payment must be made as stated in the following payment schedule based on KPTM and UPTM :


KPTM - JADUAL PEMBAYARAN

KPTM - PAYMENT SCHEDULE

SEMESTER YURAN PERKHIDMATAN
Service Fee (RM)
2 270.00
3 260.00
4 310.00
5 260.00
6 260.00
7 (LI) 50.00
8 & 9 260.00


UPTM -JADUAL PEMBAYARAN

UPTM - PAYMENT SCHEDULE

DIPLOMA
SEMESTER YURAN PERKHIDMATAN
Service Fee (RM)
JUMLAH
TOTAL (RM)
2 270.00 270.00
3 260.00 260.00
4 310.00 310.00
5 260.00 260.00
6 260.00 260.00
7 (LI) 50.00 50.00
8 260.00 260.00
9 260.00 260.00
10 310.00 310.00

IJAZAH
SEMESTER YURAN PERKHIDMATAN
Service Fee (RM)
JUMLAH
TOTAL (RM)
2 260.00 260.00
3 260.00 260.00
4 310.00 310.00
5 260.00 260.00
6 260.00 260.00
7 310.00 310.00
8 260.00 260.00
8 (LI) - -
9 260.00 260.00
9 (LI) - -
10 310.00 310.00
11 260.00 260.00
12 260.00 260.00YURAN ASRAMA MENGIKUT KOLEJ CAWANGAN

HOSTEL FEE BY COLLEGE BRANCH


CAWANGAN
Branch
BAYARAN ASRAMA MENGIKUT CAWANGAN (SEBULAN)
Hostel Fee by College Branch (Per Month)
JUMLAH (RM)
Total Amount
Bangi RM200 x 4 Bulan 800
Kuantan RM160 x 5 Bulan 800
Batu Pahat RM180 x 5 Bulan 900
Alor Setar RM180 x 5 Bulan 900
Ipoh RM200 x 5 Bulan 1,000
UPTM RM200 x 4 Bulan 800
Kota Bahru RM180 x 5 Bulan (non air-conditioned room) 900
RM210 x 5 Bulan (air-conditioned room) 1,050