BAYARAN YURAN PERDAFTARAN/PERKHIDMATAN UNTUK SEM 2 DAN KE ATAS

Payment of Registration/Service Fee for Semester 2 and above


Pelajar-pelajar Kolej Poly-Tech MARA Sem. 2 dan ke atas diwajibkan membuat bayaran yuran pendaftaran/perkhidmatan untuk Sesi April 2023 melalui sistem FPX.
Semester 2 students and above are compulsory to pay the registration fee/service fee for April 2023 session via FPX system.

Pembayaran mesti dijelaskan sebagaimana yang dinyatakan di dalam jadual pembayaran berikut mengikut KPTM dan UPTM :
Payment must be made as stated in the following payment schedule based on KPTM and UPTM :


KPTM - JADUAL PEMBAYARAN

KPTM - PAYMENT SCHEDULE

SEMESTER YURAN PERKHIDMATAN
Service Fee (RM)
2 190.00
3 190.00
4 240.00
5 190.00
6 190.00
7 (LI) 50.00
8 & 9 190.00


UPTM -JADUAL PEMBAYARAN

UPTM - PAYMENT SCHEDULE

DIPLOMA
SEMESTER YURAN PERKHIDMATAN
Service Fee (RM)
JUMLAH
TOTAL (RM)
2 190.00 190.00
3 190.00 190.00
4 240.00 240.00
5 190.00 190.00
6 190.00 190.00
7 (LI) 50.00 50.00
8 190.00 190.00
9 190.00 190.00
10 240.00 240.00

IJAZAH
SEMESTER YURAN PERKHIDMATAN
Service Fee (RM)
JUMLAH
TOTAL (RM)
2 190.00 190.00
3 190.00 190.00
4 240.00 240.00
5 190.00 190.00
6 190.00 190.00
7 240.00 240.00
8 190.00 190.00
8 (LI) - -
9 190.00 190.00
9 (LI) - -
10 240.00 240.00
11 190.00 190.00
12 190.00 190.00

PhD
SEMESTER YURAN PERKHIDMATAN
Service Fee (RM)
4 300.00
7 300.00

YURAN ASRAMA MENGIKUT KOLEJ CAWANGAN

HOSTEL FEE BY COLLEGE BRANCH


CAWANGAN
Branch
BAYARAN ASRAMA MENGIKUT CAWANGAN
Hostel Fee by College Branch
JUMLAH UNTUK 3 BULAN (RM)
Total Amount for 3 months (RM)
Bangi RM180 sebulan 540
Kuantan RM140 sebulan 420
Batu Pahat RM180 sebulan 540
Alor Setar RM160 sebulan 480
Ipoh RM140 sebulan 420
Kuala Lumpur RM200 sebulan 600
Kota Bahru RM180 sebulan (non air-conditioned room) 540
RM210 sebulan (air-conditioned room) 630